دانلود آهنگ اوژین نوزاد گه ردان گه ردانه + عارق عارقه و زینه و زینه

دانلود آهنگ اوژین نوزاد گه ردان گه ردانه + عارق عارقه و زینه و زینه

Ozhin nawzad – gardan gardana

عزیزان برای شما موزیک کردی شاد گردان گردانه و عارق عارقه و زینه و زینه را کامل با کیفیت عالی آماده کرده ایم

« مخصوص رقص و هلپرکه کوردی ۲۰۲۰ »

دانلود آهنگ اوژین نوزاد گه ردان گه ردانه + عارق عارقه و زینه و زینهموزیک کردی گردان گردانه – عارق عارقه -زینه و زینه ؛ اوژین نوزاد ۲۰۲۰ :

هو گه ردان گه ردانه و ده ی گه ردن زه رده که م…

ئارق ئارق ئارقه سینگی تخته مه‌فرقه بمکوژن و بمبرن در ناچم لی منطقه …

زینه و زینی شیخه که ی له مه دینه چاو جوانم لی نه سنی…

=================

دانلود آهنگ – کیفیت اصلی MP3

Ozhin nawzad – gardan gardana

دیدگاه خود را بگذارید