دانلود آهنگ مرتضی اشرفی سکوت

دانلود آهنگ مرتضی اشرفی سکوت

همراهان عزیز همین الان بشنوید موزیک سکوت با صدای مرتضی اشرفی را کیفیت عالی + متن کامل MP3

Morteza Ahrafi – Sokoot

دانلود آهنگ مرتضی اشرفی سکوت

متن آهنگ سکوت مرتضی اشرفی

اﻳﻨﺠﻮری ام ﻧﻴﺴﺖ دﻳﮕﻪ ﻫﺮ ﭼﻰ ﺑﮕﻰ ﺑﮕﻢ ﭼﺸﻢ ﺑﮕﻰ زور…

ﺑﺸﻰ ﺳﺨﺖ اﻳﻨﺠﻮری ام ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﺎزی ﺑﺪی…

ﺑﺸﻢ ﻛﻮه ﺑﺸﻰ دور ﺑﺸﻰ ﻧﻴﺴﺖ…

ﻫﻰ ﺳﻜﻮﺗﻮ ﺳﻜﻮﺗﻮ ﺳﻜﻮت از ﻣﻦ ﻫﻰ دروﻏ ﻮ دروﻏ ﻮ دروغ از ﺗﻮ..

ﻫﻰ ﺟﺮ و‌ ﺑﺤﺚ زﺧﻢ روﺰﺧﻢ ﺑﺪو ﺑﻴﺮاه ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﮔﻔﺘﻰ…

ﻧﺒﻮد اﻳﻦ راه ﺣﺘﻰ ﺑﺸﻰ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻠﻢ ﺑﻴﺎی ﺑﺪی ﻗﻠﺒﻢ…

دﻳﮕﻪ ﺑﺎﻫﺎت ﻗﻬﺮم ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻫﺰاری ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺨﻮای ﺑﻴﺎی ﺳﻤﺘﻢ…

وا ﻧﻤﻴﺪه ﻗﻠﺒﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﺸﻰ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻠﻢ ﺑﻴﺎی ﺑﺪی ﻗﻠﺒﻢ…

دﻳﮕﻪ ﺑﺎﻫﺎت ﻗﻬﺮم ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻫﺰاری ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺨﻮای ﺑﻴﺎی ﺳﻤﺘﻢ….

وا ﻧﻤﻴﺪه ﻗﻠﺒﻢ اﻳﻨﻬﻤﻪ ﻗﻮل دادی ﻫﻴﭻ ﻛﺪوم ﻗﻮل ﻧﺸﺪ…

اﻳﻨﻬﻤﻪ ﺷﻮت زدﻳﻢ ﻫﻴﭻ ﻛﺪوم ﮔﻞ ﻧﺸﺪ…

────────────────────────────────

دانلود آهنگ با کیفیت عالی Mp3

پخش آنلاین موزیک سکوت دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320 دانلود آهنگ با کیفیت خوب 128

دیدگاه خود را بگذارید