دانلود تمام ریمیکس های حسن زیرک

دانلود تمام ریمیکس های حسن زیرک

کاربران محترم وقت شما بخیر

امروز در این تایم کل ریمیکس های کردی جذاب و دلنشین هنرمند زنده یاد حسن زیرک را آماده کردیم

به صورت تکی و یکجا بهمراه پخش آنلاین با بهترین کیفیت موجود تقدیم شما همراهان محترم رسانه آهنگ من

Download All Remix – Hasan Zirak With Direct Link Ahangeman

دانلود تمام ریمیکس های حسن زیرک

کامل ریمیکس های حسن زیرک – Hesen Zîrek

شامل ریمیکس های شاد و غمگین این هنرمند عزیز

─────────────────────────────────────────

۱ – ریمیکس دوکتور : تنظیم سجاد زارعی

 

بی دوکتور ده‌ واو ده‌ رمان / شیتت کردم سه‌ رگه‌ ردان

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۲ – ریمیکس که‌تانه و که‌تانه / کتانو کتانه

 

که‌ تانه و که‌ تانه بمرم که‌ تانه / به‌ فری که‌ لی خانه بیللا زور جوانه

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۳ – ریمیکس هه‌واره گیان / هواره

 

هه‌ واره بلی هه‌ واره هه‌ لیاندا له کویستانی / ئاوری له من به‌رداوه گولی له کوردستانی

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۴ – ریمیکس بارانه بارانه

 

بارانه و بارانه وه‌ ی هه‌ وای بارانه تازه / به باری زه‌ حمت نه‌ بی بوم وه‌ ره ده‌ رکی ده‌ روازه

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۵ – ریمیکس ده‌رمان / درمان ( وا من نخوشم دردم گرانه )

 

من بریندارم بو چاوی کالت

وا من نه‌ خوشم ده‌ ردم گرانه / ماچی لیوی تو بو من ده‌ رمانه

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۶ – ریمیکس به‌رده به‌رده / برده برده د برو بروکم برده

تنظیم : سجاد زارعی

 

تو ده‌ تگوت ئه‌ من جوانم دل پاکم هیچ نازانم / ده‌بڕو بڕو با به‌ س بی من ده‌ ردی تو ده‌ زانم

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۷ – ریمیکس نوورانی / لیلکم یاره بی میلکم ئووف

 

قوربان باره‌ گا و ته‌ کیه و خانه‌ قا کوڕی زکر و ده‌ نگی ده‌ ف

جه‌ لبی کردم نوورانی گیان شه‌ م نوورانی بی که‌ مه‌ ند و بی هه‌ ده‌ ف

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۸ – ریمیکس ئه‌ی وه‌ی له‌م بارانه

 

له باغی ده‌ ستم برد بو به‌ ی ئه‌ ی وه‌ ی وه‌ ی له‌ م بارانه / باخه‌ وان گازی کرد نه‌ یکه‌ی بوت مردم وه‌ ی جانانه

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۹ – ریمیکس به‌له‌نگه‌ر / بلنگر

 

ئه‌ ی‌ وه‌ ی وه‌ ی به‌ له‌ نگه‌ ر چاوباز و ئه‌ برو سه‌ قه‌ ر / ده‌ س له بالات هه‌ لناگرم ئیزرائیلم بێته سه‌ ر

بێته سه‌ رم ئیزرائیل ڕازی نابی بی ده‌ لیل

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۱۰ – ریمیکس قه‌سه‌مه‌ت ده‌ده‌م / قسمت ددم تو حضرت داوود

 

قه‌ سه‌ مه‌ ت ده‌ ده‌ م تو حه‌ زره‌ ت داوود / هه‌ ر خوم به ته‌ نیا قوربانی ناوت

دونیا بفروشم بو سورمه‌ ی چاوت / خو من گاور نیم که‌ وتوومه داوت

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۱۱ – ریمیکس ئه ری یا سولتان هاوار / اجرای اول ۱ ( تنظیم : سجاد زارعی )

 

ئه‌ ری یا سولتان هاوار ئه‌ ی وه‌ ی مال به به‌ رزه‌ وه / ئه‌ ری به‌ د کارمان بمری جوانی به ده‌ م له‌ رزه‌وه

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۱۲ – ریمیکس ئه ری یا سولتان هاوار / اجرای دوم ۲

 

ئه‌ ری یا سولتان هاوار ئه‌ ی وه‌ ی مال به به‌ رزه‌ وه / ئه‌ ری به‌ د کارمان بمری جوانی به ده‌ م له‌ رزه‌وه

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۱۳ – ریمیکس زارا گیان – زهرا ( تنظیم : سجاد زارعی )

 

خودا بیسینی حه‌ قم له دایه‌ ت ئه‌ ی وه‌ ی زارا گیان دیده‌ م زارا

من جه‌ ورم کیشای کی نیشت له سایه‌ ت ئه‌ ی وه‌ ی زارا گیان دیده‌ م زارا

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۱۴ – ریمیکس قه‌د له دونیادا / قد له دونیا دا

 

قه‌ د له دونیادا نه‌ بوو بیجگه له ناخوشی به‌ شم / ئه‌ ی خودا چه‌ ند بیکه‌ س و به‌ دبه‌ خت و چه‌ ند چاره‌ ره‌ شم

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۱۵ – ریمیکس ئای لاچن – آی لاچن ( تنظیم : سجاد زارعی )

 

ئای لاچن گیان لاچن یاره که‌ م دی و با بیبینم / جه‌ رگم هه‌ موو له‌ ت له‌ ته ساریژ ده‌ کا برینم

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۱۶ – ریمیکس بارانه ( تنظیم : سجاد زارعی )

 

بارانه و بارانه وه‌ ی هه‌ وای بارانه تازه / به باری زه‌ حمه‌ ت نه‌ بی بوم وه‌ ره ده‌ رکی ده‌ روازه

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۱۷ – ریمیکس چاروکه سور توبه بی ( تنظیم : سجاد زارعی )

 

چاروکه سوور توبه بی کولوانه‌ سوور توبه بی / من ئه‌ و یاره‌ م خوش ده‌ وی فیری تاوله و هوده بی

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۱۸ – ریمیکس خانباجی ( تنظیم : سجاد زارعی )

 

خانباجی وه‌ ی‌ وه‌ ی خانباجی ئه‌ مان گولباجی / گه‌ ر ده‌ مکوژی هانی خه‌ نجه‌ ر جوانباجی

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۱۹ – ریمیکس ئه‌مان دوکتور – امان دکتر ( تنظیم : سجاد زارعی )

 

ئه‌ مان دوکتور عه‌ مرم چاوم دوکتور ده‌ ردم چاره که / بنووسه بو لای قازی بلی ئه‌ و کچه ماره که

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۲۰ – ریمیکس ده‌نگ دی له شیلانه‌که‌ی – دنگ دی له شیلانکی ( تنظیم : سجاد زارعی )

 

ئه‌ری ده‌ نگ دی له شیلانه‌ که‌ ی با بچینه گویی بانه‌ که‌ ی / به‌ و شه‌ وی بارانه‌ که‌ ی ده‌ خزی بو هه‌ یوانه‌ که‌ ی

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۲۱ – ریمیکس فه‌له‌ک – فلک ورگری مندالکانت

 

فه‌ له‌ ک بشیوی ده‌ ور و دوو کانت / فه‌ له‌ ک بڕووخی حه‌ وت ئاسمانت

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۲۲ – ریمیکس مه‌ستم – مستم ( تنظیم : سجاد زارعی )

 

مه‌ ستم مه‌ ستم مه‌ ستم ئاشقی ئه‌ بروی په‌ یوه‌ ستم

مه‌ ستم مه‌ ستم مه‌ ستم شیتم به خوم داوه‌ ستم

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۲۳ – ریمیکس دیسان شه‌و هاتمه‌ستم – دیسان شو هات ( تنظیم : سجاد زارعی )

 

دیسان شه‌ و هات بو حالی من / بو دله‌ که‌ ی پر خه‌ یالی من

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۲۴ – ریمیکس شه‌هلا گیان – شهلا گیان ( تنظیم : سجاد زارعی )

 

بیکە بە خاتر شە هلا گیان تە کیە ی بابە شیخ / مە مکوژە بە ناز جوانی مە مبڕە بە تێخ

دوو سە ر لە سە ر سە رینی / ناسکولە و نازە نینی

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۲۵ – ریمیکس نه‌ وروز – نوروز

 

ئه‌م روژی سالی تازه‌ یه نه‌ وروزه ها ته‌ وه

جیژنیکی کونی کورده به خوشی و به هاته‌ وه

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۲۶ – ریمیکس کاروانه

 

کاروانه کاروانه کاروان ڕویی بی هه‌ ستی / دنیا مات و حه‌ یرانه له‌ غه‌‌ مزه‌ ی چاوه مه‌ ستی

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۲۷ – ریمیکس ئه‌ی به‌ناز به‌ناز / ای بناز

 

ئه‌ ی به‌ ناز به‌ ناز هات به‌ نازه‌ وه / جه‌ رگی دام به ده‌ س که‌ باب سازه‌ وه

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۲۸ – ریمیکس هه‌ی بی ده‌بلی بی

 

هه‌ ی بی ده‌ بلی بی یارم وه‌ ی له نیمه شه‌ ودا / قه‌ بری مردووت لیو ئالی پیم بلی مه‌ یلت به کی دا

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۲۹ – ریمیکس یالا شوفیر / اجرای مشترک هنرمندان حسن زیرک و فواد پیشوا

 

یاللا شوفێر یاللا زوو بگه یارم / بگه یاری وه‌ فادارام بیللا له گیانم بیزارم

بوی رنگ زرد و لیو ببارم

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۳۰ – ریمیکس یالا شوفیر

 

یاللا شوفێر یاللا زوو بگه یارم / بگه یاری وه‌ فادارام بیللا له گیانم بیزارم

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۳۱ – ریمیکس ئه‌ری ناکه‌م ناکه‌م – اری ناکم ناکم

 

ده‌ ستم له بانی که‌ لاموللا بی / له تو زیاتر مه‌ گه‌ ر خودا بی

ئه‌ ی ناکه‌ م ناکه‌ م براده‌ ر من ناکه‌ م / ئه‌ و کابرا پیره میردی پی ناکه‌ م

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۳۲ – ریمیکس هه‌وری لار – هوری لار / اجرای اول ۱

 

هه‌رکه‌ سی بیکا هه‌ وری لار به‌ ینی ئه‌ من و تو / له ماڵی بمری هه‌ وری لار به هه‌ شت و به نو

کوڵه‌ نجه ری ری ده‌ سمال کرێشه

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۳۳ – ریمیکس هه‌وری لار – هوری لار / اجرای دوم ۲

 

هه‌رکه‌ سی بیکا هه‌ وری لار به‌ ینی ئه‌ من و تو / له ماڵی بمری هه‌ وری لار به هه‌ شت و به نو

کوڵه‌ نجه ری ری ده‌ سمال کرێشه

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۳۴ – ریمیکس به ته‌ورات – به تورات

 

به ته‌ ورات به ته‌ ورات به قورعان و ئینجیله / چاوجوان ئاورت تی به‌ ردام ئه‌ و دڵه‌ م بوتو زه‌ لیله

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۳۵ – ریمیکس گوڤه‌نده زه‌ماوه‌نده ( تنظیم : سجاد زارعی )

 

گۆڤه‌ نده زه‌ ماوه‌ نده دلم به‌ نده / به‌ و ده‌ م‌ قه‌ نده لولو

گۆڤه‌ نده زه‌ ماوه‌ نده دلم به‌ نده / به‌ و ده‌ م‌ قه‌ نده لی لی

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

۳۶ – ریمیکس بوچی منت ناوی ( تنظیم : ارمیا رزاق طلب )

 

بوچ منت ناوی بوچی من ناوی / خو من به‌ بی تو هه‌ لناکه‌ م تاوی

دانلود با کیفیت عالی Mp3

─────────────────────────────────────────

دانلود همه ریمیکس ها یکجا با کیفیت عالی Mp3

Download

دیدگاه خود را بگذارید